Medezeggenschapsraad


Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. De MR bij ons bestaat uit vijf personenen: drie ouders en twee personeelsleden.
Ouders kunnen zich kandidaat stellen voor de MR, bij meerdere kandidaten zijn er jaarlijks eventueel verkiezingen. Een MR-lid wordt gekozen voor een periode van drie jaar. De MR overlegt met het team, de directie en het schoolbestuur over belangrijke zaken zoals:

 


De goedgekeurde notulen van de MR zijn op school ter inzage aanwezig.‚Äč

Werkplan MR 2015-2016

Samenstelling

Oudergeleding:
Gerard Weyers                  voorzitter
John Slagter                       lid (penningmeester)

Mirelle Smeitink                lid


Personeelsgeleding:
Erna Visschedijk                lid (secretaris)