Ouderraad


Er is bij ons op school een ouderraad. De OR wordt gekozen uit de ouders/verzorgers van de op school ingeschreven leerlingen. Het doel van de OR is het bevorderen van de samenwerking tussen de school en de ouders. Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke betrokkenheid bij alles wat er op school gebeurt. Dat gebeurt door het organiseren van tal van activiteiten zoals:

 
samenstelling:
Annemieke Rexwinkel   voorzitter
Chantal van den Hudding               penningmeester
Sandra Lampe         secretaris
Jacco Koert            lid
Mariska Breukink           lid
Debby Lammers             lid
Joke Tankink                 lid
Patrick Godschalk lid
 

OR-intern
Leden v.l.n.r.      Jacco Koert, Annemieke Rexwinkel, Chantal van den Hudding, Debby Lammers, Joke Tankink. 
                             Sandra Lampe, Mariska Breukink .
Niet op de foto: Patrick Godschalk . 

adviserend teamlid

Michel Raddatz en Erna Visschedijk
afhankelijk van het onderwerp een andere leerkracht.

Rekeningnummer OR  NL70 RABO 0163 8920 32
Hier kunt u uw vrijwillige bijdrage op storten.  Vermeld hierbij de groep en de naam van uw kind(eren).